Biraz üç yollu tanıtım

10/10/2021 37:36 2840

Proksimal ve distal morfolojiye Proksimal ve distal morfoloji, özellikle karşılaştırmalı anatomi alanında, omurgalı biyolojisinde önemli bir kavramdır. Özetle, proksimal ve distal, iki yapının birbirinden ne kadar uzakta olduğunu veya başka bir deyişle ne kadar uzakta olduklarını açıklamak için kullanılır. Bir kemiğin veya kanın distal ucu tipik olarak prox iken genellikle distal uç olarak adlandırılır

İlginizi çekecek pornolar